Ben ik kosten verschuldigd als ik iets retour stuur?

Als uw retour niet te maken heeft met een beschadiging of niet functioneren komen de retourkosten voor uw eigen rekening.